Groen Uitzendburo is VCU gecertificeerd!

Wat is VCU?

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. Het is een programma waarmee Groen wordt getoetst en gecertificeerd op ons vermogen om samen met inleners/opdrachtgevers en uitzendkrachten te werken aan een betere veiligheidscultuur.

Voor wie?

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat uitzendkrachten veilig en gezond bij opdrachtgevers kunnen werken. Groen levert uitzendkrachten aan VCA- of VCO-gecertificeerde bedrijven.

Het VCU-systeem is net als VCA ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Twee organen binnen de SSVV zorgen voor de juiste procedures en toepassing van het systeem: het Centraal College van Deskundigen VCA en de Werkgroep VCU.

Bekijk hier onze vermelding in het Centraal Certificaten Register.

SNA Keurmerk

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Groen Uitzendburo voldoet sinds 2004 aan de gestelde eisen voor de norm NEN 4400-1.  Wij worden voor het SNA-keurmerk beoordeeld op verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

Bekijk hier onze vermelding in het Register met SNA gecertificeerde ondernemingen.