Groen Uitzendburo is VCU gecertificeerd!

Wat is VCU?

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. Het is een programma waarmee Groen Uitzendburo wordt getoetst en gecertificeerd op het vermogen om samen met inleners/opdrachtgevers en uitzendkrachten te werken aan een betere veiligheidscultuur.

Voor wie?

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat uitzendkrachten veilig en gezond bij opdrachtgevers kunnen werken. Groen levert uitzendkrachten aan VCA- of VCO-gecertificeerde bedrijven.

Het VCU-systeem is net als VCA ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Twee organen binnen de SSVV zorgen voor de juiste procedures en toepassing van het systeem: het Centraal College van Deskundigen VCA en de Werkgroep VCU.

Bekijk hier onze vermelding in het Centraal Certificaten Register.