Dit is de privacy- en cookieverklaring van Groen Uitzendburo B.V. (“Groen”) gevestigd aan de Tongerenseweg 116, 8162 PP, Epe.

Via deze weg laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo weet je precies hoe wij werken. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de privacy- en cookieverklaring te accepteren. Deze privacy- en cookieverklaring is tevens van toepassing op Grijs Uitzendburo B.V. (“Grijs”).

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je deze daarom regelmatig te raadplegen.

Verwerking persoonsgegevens:

Groen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen vastleggen of verwerken bij inschrijving en tewerkstelling. Alle verstrekte informatie kan ten alle tijden worden aangepast.

Werkzoekenden:

 • Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Relevante werkervaring;
 • Opleidingen(en) en cursussen;
 • Curriculum Vitae;
 • Kopie ID-bewijs (op basis van Waadi 01-01-2018);
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Werknemer:

Wanneer je bij Groen aan de slag gaat, dan vullen wij jouw gegevens als werkzoekende aan met de volgende gegevens:

 • Geboortedatum, BSN, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit en bankrekeningnummer;
 • Kopie ID-bewijs;
 • Diploma’s (indien noodzakelijk voor de functie);
 • VOG (indien noodzakelijk voor de functie);
 • Registratie in het kader van het bijhouden van de ritadministratie;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Opdrachtgevers:

Om een vacature te kunnen plaatsen moet de werkgever de hieronder genoemde gegevens invullen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Contactpersoon;
 • Adres, postcode en plaats;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Daarnaast kan informatie over de vacature worden gevraagd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

In het algemeen verzamelen en verwerken wij jouw gegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als uitzendbureau, zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van ZZP’ers, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • Om contact met je te kunnen opnemen naar aanleiding van een vacature, cv, reactie op een vacature, opleidingsmogelijkheden of chatbericht;
 • Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;
 • Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • De elektronische versie van de Groen nieuwsbrief te sturen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Groen en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Om de dienst te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Voor het uitvoeren van de administratie;
 • Om een account aan te maken op de website;
 • Om gebruik maken van e-UUR via het inlogportaal op de website;
 • Betalingen te verwerken;
 • Gewerkte uren te registreren.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij jouw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we je conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Dit is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst;
 • Dit is nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband;
 • Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken;
 • Om op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien jij niet via Groen hebt gewerkt. Wij zullen jou in ieder geval jaarlijks op de hoogte brengen dat jij nog bij ons bent ingeschreven. Daarnaast kan Groen schriftelijke toestemming vragen om de bewaartermijnen te verruimen. Deze toestemming kan altijd weer ingetrokken worden.

Groen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de administratie en fiscale bewaarplicht, loonbelasting en eigenrisicodrager Ziektewet.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Groen slaat je gegevens op in haar database. Zowel Groen als Grijs hebben toegang tot je gegevens in deze database. We kunnen jouw persoonsgegevens delen met service providers, inleners/opdrachtgevers en andere derde partijen (zoals belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten), in overeenstemming met de geldende wetgeving. Indien jouw goedkeuring wettelijk is vereist of Groen de mening is toegedaan dat jouw goedkeuring gepast is, zal Groen altijd jouw goedkeuring vragen voordat jouw persoonsgegevens worden gedeeld.

Delen van persoonsgegevens met inleners:

Wanneer jij bij onze inlener gaat starten, kunnen wij de volgende gegevens kenbaar maken:

 • Naam;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Relevante werkervaring, opleidingen en cursussen;
 • BSN *

* Groen zal je BSN alleen verstrekken mits dit noodzakelijk is voor vaststelling van de aansprakelijkheid (in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid) van de inlener.

Cookies:

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op jouw hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt. Onderstaand vindt je een overzicht van de cookies die deze website gebruikt.

Functionele cookies:

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren en om gebruik te maken van de chat. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

Social media cookies:

Op onze website kun je informatie via social media delen (Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram), via de aanwezige social media buttons. Door op deze button te klikken, word je doorgeleid naar de website van de desbetreffende derde partij. Voor het gebruik van de cookies van deze partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze derde partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

Analytische cookies:

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers onze website bezoeken, op welk tijdstip de website en pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers.

Je kunt met behulp van jouw browserinstellingen aangeven dat je niet (langer) wilt dat er cookies op jouw computer worden geplaatst. In dat geval worden er alleen functionele cookies geplaatst. Deze zijn nodig om gebruik te kunnen maken van de website. Daarnaast wordt er in dat geval een zogenaamde no-follow cookie geplaatst om vast te kunnen leggen dat er alleen functionele cookies mogen worden geplaatst.

Wanneer je ervoor kiest om met behulp van jouw browserinstellingen aan te geven dat je niet (langer) wilt dat er naast de functionele cookies ook andere cookies op jouw hardware worden geplaatst, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website beïnvloeden.

Groen heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Daarbij wordt het laatste octet van het IP-adres welke je gebruikt gemaskeerd. Ook heeft Groen de optie 'gegevens delen' uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Door deze acties te ondernemen heeft Groen Google Analytics privacy vriendelijk kunnen instellen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Groen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (technische en organisatorische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe gebruikt Groen meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met de administratie of via info@groen-uitzendburo.nl.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen:

Wij willen je wijzen op jouw wettelijke recht van inzage, correctie, wissing en beperking. Verzoeken tot inzien, wissing en beperking kun je indienen via info@groen-uitzendburo.nl. Op jouw verzoek zal de medewerker Privacy of directie binnen 4 weken reageren.

We verwachten van jou dat je Groen ook op de hoogte houdt bij wijzigingen in je gegevens. Wijzigingen kun je doorgeven via jouw contactpersoon of via info@groen-uitzendburo.nl.

Indien je niet wilt dat Groen jou gerichte berichten of informatie stuurt, kun je dit Groen laten weten via jouw contactpersoon of door dit via een reply aan te geven via de e-mails die je ontvangt.

Foto’s en filmpjes:

Vanuit Groen kan er van tijd tot tijd foto’s en filmpjes gemaakt worden voor eigen gebruik. We gebruiken het beeldmateriaal bijvoorbeeld op onze eigen website en in de nieuwsbrieven van Groen. Wil je niet op de foto, of wil je niet dat je wordt gefilmd? Meld dat dan aan de fotograaf of filmer. We houden rekening met je wensen. Mocht het per ongeluk toch misgaan en sta je in beeld terwijl je dat niet wilt? Meld het ons via info@groen-uitzendburo.nl en geef aan om welk beeld het gaat.

Groen Uitzendburo B.V.
Tongerenseweg 116
8162 PP  Epe
Telefoonnummer: 0578 - 615 940
Emailadres: info@groen-uitzendburo.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 juni 2018.