Unieke samenwerking voor kansrijk beroep hovenier!

Groen Uitzendburo, Zone.college, Opleidingscentrum Groene Veluwe en het UWV werken samen aan een uniek programma voor mensen die zich laten omscholen tot aankomend hovenier. Afgelopen week zijn de eerste 15 deelnemers gestart. Zij volgen de komende 3 maanden, 2 dagen per week de opleiding Aankomend Hovenier. De overige 3 dagen in de week lopen de deelnemers stage om de geleerde theorie in de praktijk toe te passen. Na een succesvolle stage ontvangen de deelnemers een arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal 6 maanden vanuit Groen Uitzendburo.

Met de opleiding, die door het Zone.college en Groene Veluwe wordt verzorgd, leren de deelnemers alles over planten, bodemkunde en bemestingsleer. Daarnaast doen ze ook praktische vaardigheden in de aanleg op, zoals beplanten, snoeien en bestraten. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als de deelnemers hiervoor slagen ontvangen ze het erkende branche-certificaat Aankomend Hovenier van de VHG.

V.l.n.r. Jack de Reus (Zone.college), Berend Klein (Groene Veluwe), Abiam van Triest (Groen Uitzendburo), Petra Westerhoff (UWV), Herbert de Witte (Zone.college)

Het UWV en de verschillende arbeidsmarktregio’s werken samen met de eerder genoemde opleidingscentra om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Het beroep hovenier staat op de lijst van kansrijke beroepen van het UWV. Dit betekent dat de kans dat iemand werk vindt in deze functie aanzienlijk is.

Groen Uitzendburo is enorm trots op dit traject en blij dat wij de eerste zijn in deze unieke samenwerking. We doen er dan ook alles aan om dit traject tot een groot succes te maken en zijn al bezig om dit uit te rollen naar een landelijk dekkend tracject voor 2022.