CAO verhoging Hoveniers

15 oktober 2020

Op 7 mei 2020 sloten sociale partners in de hovenierssector een akkoord voor ongewijzigde verlenging van de looptijd van de cao tot en met 30 juni 2021. Daarbij zijn protocolafspraken gemaakt voor vervolgoverleg. Op 24 september 2020 is naar aanleiding van dit vervolgoverleg een onderhandelingsresultaat bereikt over de loonparagraaf.

De leden van FNV Agrarisch & Groen en CNV Vakmensen hebben inmiddels ingestemd met dit resultaat. Dit betekent dat we nu een definitief cao-akkoord hebben! Als gevolg hiervan worden per 1 november 2020 de feitelijke lonen op basis van de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland verhoogd met 1 procent.

Groen Uitzendburo zal deze loonsverhoging per 1 november 2020 dan ook doorvoeren bij de huidige medewerkers en klanten.

bron: VHG website