NBBU fasensysteem

Je rechten als uitzendkracht van Groen Uitzendburo

Als je als uitzendkracht voor ons aan het werk gaat, dan word je ingedeeld in het NBBU fasensysteem dat uit vier fasen bestaat. Hoe verder je de fasen doorloopt, hoe meer rechten je als uitzendkracht opbouwt. Hierbij kun je denken aan pensioenopbouw, maar ook aan contracten voor bepaalde (fase 3) of onbepaalde tijd (fase 4).

FASE 1 & 2

Fase 1 bestaat uit de eerste 26 gewerkte weken. In fase 1 bouw jij, als uitzendkracht, nog geen pensioen op.
Fase 2 begint vanaf de 27e week opeenvolgend aan de voorafgaande 26 gewerkte weken en duurt 52 weken. In fase 2 begin je met het opbouwen van pensioen.

Alle weken waarin jij als uitzendkracht daadwerkelijk werkzaamheden verricht tellen mee als een gewerkte week, hoeveel uren je per week werkt doet er niet toe. Het kan natuurlijk zijn dat er een onderbreking in je gewerkte weken komt. Na een onderbreking van minimaal 6 maanden begin je opnieuw in fase 1.

FASE 3

Als fase 1 en 2 zijn voltooid, dus na 78 gewerkte weken, en je direct doorgaat met werken via Groen Uitzendburo, of binnen 6 maanden weer start met werken via ons dan krijg je een fase 3 uitzendovereenkomst. Maar als er tussen het voltooien van fase 2 en het opnieuw beginnen met werken via ons meer dan 6 maanden zit, dan krijg je opnieuw een fase 1 uitzendovereenkomst.

Fase 3 duurt maximaal 4 jaar. In deze 4 jaar kunnen er kunnen er maximaal 6 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan.

Wanneer er tussen twee fase 3 bepaalde tijd contracten een periode van langer dan 6 maanden zit, begin je opnieuw in Fase 1. Zit er een periode van 6 maanden of minder tussen 2 bepaalde tijd contracten dan telt deze onderbreking mee voor de opbouw van de 4 jaar.

FASE 4

Als fase 3 is voltooid en je direct doorgaat met werken via ons, of binnen 6 maanden weer start met werken via ons krijg je een fase 4 uitzendovereenkomst. Een fase 4 uitzendovereenkomst is een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer informatie over het NBBU fasensysteem

Meer informatie over het fasensysteem en de uitzendovereenkomsten vind je in het NBBU CAO-boekje voor uitzendkrachten, deze kan je ook hieronder downloaden. Natuurlijk kun je ook met je vragen bij onze intercedenten terecht.

NBBU-CAO voor Uitzendkrachten - geldig vanaf 1 juli 2022