Werkwijze Groen Uitzendburo - Werknemers

Uitzenden in de groensector volgens NBBU-cao

Groen Uitzendburo kent verschillende manieren van uitzenden. Wanneer jij via ons uitgezonden wordt naar een werkgever zijn er een aantal dingen die voor jou als uitzendkracht belangrijk zijn om te weten. Omdat wij sinds 1998 aangesloten zijn bij de NBBU hanteren wij de NBBU-cao. Deze cao kan je hieronder downloaden.

NBBU-cao voor Uitzendkrachten - geldig vanaf 1 juli 2022

Uitzenden

Uitzenden is het ter beschikking stellen van een flexwerker aan de opdrachtgever op een flexibele basis. Wij zenden, tegen een uurtarief, een medewerker uit bij een opdrachtgever. De Wet flexibiliteit en zekerheid is het uitgangspunt bij deze manier van uitzenden.

Werving en selectie

Werving en selectie door Groen Uitzendburo houdt in dat wij voor een opdrachtgever op zoek zijn naar een geschikte medewerker voor een vacature. Bij deze vorm doen wij alleen de selectie en komt de medewerker rechtstreeks in dienst bij de werkgever.

Flexverloning

Bij flexverloning treed je in dienst bij Groen Uitzendburo. Wij zijn dan je juridische werkgever maar je regelt zelf je sollicitatie bij je werkgever. Bij deze dienst zijn wij verantwoordelijk voor:

  • Het contract;
  • De salarisbetaling;
  • Afdracht van sociale premies en pensioen;
  • Loondoorbetaling bij ziekte;
  • Uitkering van vrije dagen en vakantiegeld;
  • Een loonspecificatie en jaaropgave.