Jaarlijkse Lyme Screening vindt vroegtijdig nieuwe Lyme-infecties

Voor mensen die in het groen werken is de ziekte van Lyme een beroepsziekte. Vaak worden er wel voldoende voorzorgsmaatregelen genomen, zoals teekwerende kleding, instructie over hoe teken te herkennen. Maar dit biedt natuurlijk geen garantie. En zonder de kenmerkende rode kring is de diagnose van de ziekte van Lyme niet eenvoudig. De ziekte van Lyme kan zonder behandeling tot ernstige blijvende klachten leiden.
Medewerkers kunnen daarom via onderstaande gegevens zich zelf laten testen voor Lyme.

De Lyme screening van Innatoss werkt als volgt: voor het tekenseizoen wordt gestart met een nulmeting. Bij iedere werknemer worden eventueel aanwezige Lyme-antistoffen in het bloed gemeten. De eerste vervolgmeting vindt plaats na het tekenseizoen (rond november). Daarna volstaat jaarlijks één meting, in het najaar.

Door nieuwe uitslagen met de nulmeting te vergelijken, worden recente infecties snel geconstateerd. Bij het vermoeden van een Lyme-infectie worden direct aanvullende testen ingezet, zoals de Nederlandse Richtlijn voorschrijft. De screening kan op twee manieren aangevraagd worden: als persoonlijk LymePaspoort of gezamenlijk als organisatie, waarbij bloedafname op uw locatie mogelijk is (vul hier uw gegevens in).

Innatoss voert ondertussen voor meer dan 60 organisaties in Nederland een jaarlijkse Lyme screening uit, zoals voor waterschappen, gemeentes en groenvoorzieners medewerkers. Het geaccrediteerde laboratorium in Oss is expert op gebied van Lyme diagnostiek en voert als zodanig meer dan 12.000 Lyme-testen.

Al langer last van vage klachten?

Regelmatig zijn er werknemers in het groen die lang met vage klachten rondlopen. Vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn, last van de knie, enzovoorts. Vooral een wisselend patroon van dergelijke klachten kan wijzen op de ziekte van Lyme. Dan is het belangrijk om een huisarts in te schakelen. Innatoss voert hierover een uitgebreide Lyme-test uit. De Lyme Complete test van Innatoss bestaat uit 5 CE-gecertificeerde testen die zowel vroege als late antistoffen oppikken én meerdere varianten van de Lyme-bacterie bevatten die allemaal in Nederland voorkomen. Met de Lyme Complete test wordt een mogelijke diagnose goed ondersteund.

Meer informatie over Innatoss is hier te vinden.